Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Eduard Kotikov, DiS

Analýza zákazníků firmy Simcar s. r. o. skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Student měl za úkol provést analýzu zákazníků dané firmy. K této analýze student využil marketingový průzkum pomocí dotazníkového šetření, dále segmentaci zákazníků a SWOT analýzu. Všechny analýzy by měly pozitivně přispět v procesu komunikace se zákazníky, uspokojování jejich potřeb a přání, což by mělo v konečném výsledku vést i k zefektivnění prodeje a udržení zisků. Z pohledu garanta je výsledek práce studenta dobrý. Cíl, jenž byl stanoven na začátku úkolu, byl splněn, došlo ke zmapování zákazníků a bylo navrženo i optimální řešení. Výsledky, které student předložil firmě, ukázaly celkové rozložení zákazníků např. podle věku, pohlaví, dosaženého vzdělání aj. Všechno jsou to užitečné informace, se kterými budeme dále pracovat.
Dokumenty ke stažení
Posudek vedoucího [PDF, 341.08 kB]
Posudek oponenta [PDF, 792.1 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.16 MB]