Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Kristýna Vojtášková, DiS

Rozpočet a financování obce Bařice-Velké Těšany skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Studentka se během probíhající praxe zaměřila na seminární práci s tématem financování obcí. Při studium možných zdrojů příjmů obecních rozpočtů byla informována o možnostech financování z dotačních programů, vhodných pro obec naší velikosti. Během praxe studentky oslovila obecní úřad Regionální rozvojová agentura Brno, která upozornila na aktuálně otevřenou výzvu Operačního programu životní prostředí, oblast podpory Zkvalitnění nakládání s odpady. V této výzvě může obec žádat kompostéry pro jednotlivé domácnosti, s desetiprocentním spolufinancováním. K projednání této možnosti zastupitelstvem obce připravila studentka podklady, která by podání žádosti podpořily a odůvodnily. Těmi byly přehledné analýzy množství odpadů vyprodukovaných v obci a odevzdaných svozové firmě. Informace čerpala studentka z přehledného hlášení tvorby odpadů za rok 2013 pro společnost Ekokom, se kterou má obec smlouvu na zpětný odběr tříděného odpadu. Stejným způsobem zpracovala hlášení veškerého odpadu v elektronické podobě, včetně katalogových čísel.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 607.34 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 643.85 kB]
Posudek oponenta [PDF, 462.17 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.07 MB]