Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Účetnictví a finanční řízení

Petra Zubatá, DiS

Mzdová problematika a personalistika ve společnosti Multi s. r. o. skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Studentka slečna Petra Zubatá byla v rámci souvislé praxe, která byla nedílnou součástí jejího studijního plánu v oboru finanční řízení, zpracovala zadaný úkol v rámci personalistiky a mezd spolu s vytvořením vnitřního účetního předpisu, pro společnost s ručením omezeným. Studentka si úkol rozdělilana: - Seznámení s problematikou předpisů vztahujících se k danému tématu - Seznámení se se společností, pro kterou předpis zpracovávala - Vytvoření harmonogramu prací - Zpracování směrnice včetně návrhů k přijetí opatření při vedení kontrol Studentka velmi dobře ovládala práci s počítačem a při jednotlivých úkolech využívala pro tvorbu jí zadaného úkolu programů EXCELu, WORDu i POWERPOINTu. Rychle si osvojila i práci s účetním programem POHODA od společnosti STORMWAREs.r.o., který v naší účetní kanceláři používáme. Rozsah studentkou zpracovaného úkolu prověří až následné používání v praxi.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 570.38 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 669.72 kB]
Posudek oponenta [PDF, 668.95 kB]
Závěrečná práce [PDF, 4.98 MB]