Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Michaela Bartáková, DiS

Návrh plánu marketingové komunikace pro firmu Walmag Magnetics, s. r. o. skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Managementem firmy byla řešena marketingově obchodní otázka prodlužování záruční doby na dodávané/ vyráběné produkty. Existuje plán podpořit prodej a vytvořit konkurenční výhodu. Není však zcela jasno jestli naši zákazníci považují daný záměr za skutečně významný z pohledu jejich rozhodování pro dodavatele magnetické aplikace, která je předmětem naší nabídky. Dosavadní sběr dat z trhu nebyl přímo zaměřen tímto směrem. Z uvedeného vyplynula příležitost pro menší projekt, který byl zadán studentce vykonávající stáž v naší firmě tj. Michaele Bartákové. Tato práce měla zpracovat podklad pro další rozhodování a postup pro prodloužení záruky. Studenkta se v problematice velmi dobře zorientovala a navrhla obohacení dotazníku ještě o další téma a tím byla popularita medií zaměřených na strojírenství jako předmět odborné inzerce zadávané při podpoře prodeje WALMAG Magnetics s.r.o.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 536.94 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 422.46 kB]
Posudek oponenta [PDF, 563.89 kB]
Závěrečná práce [PDF, 971.73 kB]