Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Adam Bečka, DiS

Návrh a realizace webové prezentace firmy skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
V rámci pracovní stáže pana Adama Bečky byl studentovi zadán úkol, který vyplynul z požadavků klienta. Právě pro něj – pana Zdeňka Gazdoše, který si jako klient firmy objednal vytvoření webové prezentace, bylo třeba zpracovat také návrh loga. Pozornost byla zaměřena na sdělení, Kdo? A Co? Na otázku kdo? Zdeněk Gazdoš a na otázku Co? Elektroservis. Byly vytvořeny dva různé návrhy logotypu. V závěru ve spolupráci s panem Gazdošem, studentem a mnou byla vybrána a odsouhlasena 1. varianta loga. Logo bylo již použito na webovém portále projektu a na webových stránkách firmy Gazdoš, které jsou výsledkem absolventské práce studenta Adama Bečky.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 623.57 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 711.05 kB]
Posudek oponenta [PDF, 846.71 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.55 MB]