Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Zuzana Gomolová, DiS

Interní komunikace ve firmě greiner packaging slušovice, s. r. o. skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Studentka Zuzana Gomolová vypracovala návrh komunikačního plánu pro naši společnost. Důvodem pro tento návrh je nedostatečná komunikace ve společnosti, opakované upozorňování ze strany zaměstnanců o nedostatku relevantních informací, které nejsou poskytovány včas, v dostatečné kvalitě apod. Cílem této případové studie bylo získání informací o vnitrofiremním komunikování a taktéž o přístupu firmy k rozvoji komunikaci napříč celou organizací.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 474.97 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 476.98 kB]
Posudek oponenta [PDF, 782.66 kB]
Závěrečná práce [PDF, 769.7 kB]