Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Pavla Juráňová, DiS

Analýza komunikačního mixu společnosti ELKO EP, s. r. o. skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
V rámci zvoleného tématu byl studentce zadán úkol, aby zpracovala silné a slabé stránky naší společnosti. Pro tento úkol se rozhodla studentka využít SWOT analýzu, díky které se zaměřila i na příležitosti a hrozby, které souvisí s prosazováním našich výrobků na trh. Pro sestavení SWOT analýzy si studentka stanovila metody získávání dat, kdy zde zařadila dotazování, analýzu dokumentů a analýzu trhu. K tomuto účelu využila jednak interní zdroje, jednak internet. Studentka přednesla návrh rozhovorů s vybranými zaměstnanci a poté si sama domluvila schůzku s těmito zaměstnanci. Dále využila našich interních materiálů a webových stránek, kde sledovala, jak prezentujeme naši společnost navenek
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 643.45 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 638.36 kB]
Posudek oponenta [PDF, 570.26 kB]
Závěrečná práce [PDF, 2.54 MB]