Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Michaela Kolaříková, DiS

Analýza konkurence firmy LUKA skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Mezi hlavní pracovní činnosti studentky ve firmě patřil převážně průzkum trhu, sledování konkurence a marketingové analýzy .V prvních dnech praxe se studentka seznamovala s prostředím a pracovní náplní firmy, s historií, se sortimentem a s komunikací se zákazníky. Poté začínala dostávat první úkoly. Jedním z úkolů studentky byla analýza konkurence (informace o konkurenci, její vymezení, konkurenční strategie a analýza konkurence). Ke splnění tohoto cíle studentka provedla Porterovu analýzu., dalším úkolem studentky bylo vypracování SWOT analýzy. V rámci marketingové analýzy byla studentka nejprve seznámena s tím, jak se taková marketingová analýza vytváří, co musí obsahovat a naopak co do ní nepatří. Po tomto seznámení se všemi náležitostmi pracovala na konkrétních zadáních
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 778.57 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 457.01 kB]
Posudek oponenta [PDF, 806.94 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.12 MB]