Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Kateřina Kupcová

Zavádění nového výrobku na trh skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Student dostal za úkol provést průzkum trhu za účelem stanovení ceny nového výrobku. Hlavní důvodem ucelené zmapování cen konkurence ve vztahu ke konkrétnímu složení výrobku. Proto byly důležité informace nejen jaká je cena na pultě, ale jaké je i složení výrobku. Některé ne zcela jasné formulace legislativy umožňují udávat složení výrobku, hlavně obsahu přírodní složky, v různých formách a tím vyvolávají u zákazníků dojem lepší kvality výrobku.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 795.69 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 471.8 kB]
Posudek oponenta [PDF, 557.63 kB]
Závěrečná práce [PDF, 951.25 kB]