Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení
Uplatnění ve firmě

asistentka, tajemnice - běžná agenda na Pc, fundraising, PR, psaní projektů
Od 1.3.2014

Markéta Gabryšová, DiS

Účinnost marketingových nástrojů v segmentu izolačních fólií skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
V rámci praxe ve Fatře Napajedla se studentka účastnila příprav Katalogu realizací, důležitého propagačního materiálu při prodeji hydroizolačních fólií Fatrafol zákazníků v Česku i v zahraničí. Jejím úkolem byl sběr dat z obchodního oddělení, jejich analýza a další použití v rámci materiálu. Zároveň pomáhala s tříděním fotografií, které měly za úkol doložit takto utříděné údaje. Její pomoc bych jako garant praxe označil za neocenitelnou, neboť mi umožnil věnovat se dalším aktivitám na tomto úkolu. Zároveň jsem rád, že společnost Fatra, a.s. mohla umožnit absolventce pohled do zákulisí běžného života v marketingovém oddělení, což jak věřím, jí lépe pomůže s propojením nabitých znalostí studiem a bude je tak moci použít ve svém následném zaměstnání.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 252.41 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 432.23 kB]
Posudek oponenta [PDF, 636.82 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.7 MB]