Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Michaela Pavlechová, DiS

Marketingový mix při vstupu na nový trh BOPET fólií ve Španělsku skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Cílem případové studie bylo navrhnout komplexní propagační politiku, kterou by se měla firma Fatra, a.s. řídit v případě rozhodnutí o vstupu na nový zahraniční trh. BOPET fólie jsou dodávány na trhy Evropy, Ameriky i Asie, ale tyto trhy nejsou v současné době dostatečně „vytěžovány“. Proto se firma rozhodla, že pro každý trh kde nemá dostatek přímých zákazníků případně vlastního agenta, bude nově zpracována komplexní politika vstupu na nový trh. S cílem navrhnout nejefektivnější propagační mix studentka precizně rozpracovala jednotlivé složky propagačního mixu – návrh úpravy stávajících propagačních materiálů, vhodný výběr reklamních předmětů, konkrétní návrh inzerce v odborných periodikách, úpravu webových stran, návrh vhodných způsobů podpory prodeje, vhodnou formu prezentace na výstavách a odborných akcích, návrh eventů pro agenty a TOP zákazníky. Navržený propagační mix je zpracován dostatečně podrobně, takže ho lze úspěšně aplikovat na jakýkoliv zahraniční trh – takřka pouze s úpravou nákladů, samozřejmě s přihlédnutím na ekonomickou a politickou situaci na daném trhu, mentalitu atd.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 654.29 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 445.53 kB]
Posudek oponenta [PDF, 541.4 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.79 MB]