Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Petra Trechová, DiS

Analýza konkurence plovoucích vinylových podlah (FatraClick) na trhu ČR a SR skončená

Období praxe

27.1.2014 - 2.5.2014

Firma
Případová studie
Případová studie na téma Analýza showroomů podlah na trhu ČR se zabývá rozborem virtuálních 3D studií. Tato analýza se provádí každoročně z důvodu monitoringu konkurence a jeho komunikací se zákazníkem. Cílem této práce je zmapovat konkurenční 3D studia, případně zjistit nově vytvořená. Získat konkrétní informace o kvalitě a novinkách u konkurenčních showroomů. V první části případové studie je proveden internetový průzkum aktuálního stavu všech níže uvedených showroomů k roku 2014. Zjišťují se informace jako např. počet interiérů, dekorů nebo jestli je možné podlahy mezi sebou srovnávat. Následně se všechny tyto zjištěné informace dosadí do tabulky. Závěr studie se zaměří na porovnávání všech uvedených showroomů s showroomem Fatry. Dle výsledků analýzy budou navrhnuta doporučení, jako možnosti rozšíření nebo nová vylepšení showroomu.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 944.65 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 680.98 kB]
Posudek oponenta [PDF, 174.67 kB]
Závěrečná práce [PDF, 1.24 MB]