Významnou součástí studia na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín je odborná praxe žáků a studentů v České republice nebo zahraničí..

Jsem Firma nebo Student
Obor
Marketing pro střední stupeň řízení

Ondřej Krkoška, DiS

Interní analýza – SWOT analýza skončená

Období praxe

28.1.2013 - 10.5.2013

Firma
Případová studie
Student měl za úkol, jako třetí nezávislá osoba, zjistil výhodu (dominanci) či naopak nevýhodu firmy oproti konkurentům na trhu. Vzhledem k současné situaci na trhu, velké konkurenci a zároveň krizi, bylo nutné v naší firmě přijmout mnohá opatření, která nejenom, že snížila náklady firmy, ale zároveň zlepšila i chod firmy. Student zpracoval dotazník pro zákazníky a následně oslovil okolo 100 zákazníků. Na základě vyplněných dotazníků provedl analýzu, kterou následně vyhodnotil. Porovnal v terénu ceny a značky u konkurentů. Analýzou zjištěných silných a slabých stránek se student pokusil navrhnout potenciální řešení, která by mohla vést k posílení naší pozice na trhu oproti našim konkurentům.
Dokumenty ke stažení
Případová studie [PDF, 517.28 kB]
Posudek vedoucího [PDF, 671.98 kB]
Posudek oponenta [PDF, 418.9 kB]
Závěrečná práce [PDF, 984.07 kB]